Due diligence

Bij de overdracht van een onderneming is de verkoper verplicht om informatie te geven over zaken die voor de koper van belang kunnen zijn (mededelingsplicht) en is de koper verplicht om onderzoek te doen (onderzoeksplicht).

De mededelingsplicht weegt normaliter zwaarder dan de onderzoeksplicht, echter een verkoper kan zich in beginsel niet weren tegen een claim van de koper dat deze hiervoor onderzoek had moeten doen.

Hoever de onderzoeksplicht reikt, hangt af van verschillende omstandigheden, zoals de deskundigheid van de koper, laat de koper zich bij staan door adviseurs en het belang van de transactie. Doet de koper geen onderzoek zoals dat van hem mag worden verwacht, dan kan de koper geen beroep doen op garanties.

Bij een due diligence zullen onze accountants onderzoek doen naar het vaststellen van de juistheid van de gepresenteerde informatie van de te overnemen onderneming en aangeven welke risico’s en kansen er zijn. Daarnaast worden er verbeterpunten beschreven voor na de overname.
Een due diligence onderzoek richt zich op commerciële, financiële, fiscale en juridische aspecten.

Het uitvoeren van een grondig due diligence onderzoek is eigenlijk onmisbaar bij het overnemen van een onderneming. De koper voldoet aan zijn onderzoeksplicht. Daarnaast geeft de due diligence onderzoek belangrijke informatie voor de onderhandelingen, wat eventueel kan leiden tot een correctie in de overnameprijs.

Eventuele onjuistheden die bij een due diligence aan het licht kunnen komen zijn:

  • Activa die te hoog zijn gewaardeerd (bijvoorbeeld inventaris)
  • Belangrijke afnemer die is weggevallen
  • Afhankelijkheid van afnemers
  • Belangrijke wijzigingen in contracten
  • Verplichtingen die niet volledig zijn opgenomen
  • Daling van de marges
  • Werknemers die vertrekken
  • Claims die niet zijn opgenomen

Een due diligence voorkomt verrassingen achteraf.

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: