Controleren jaarrekening

Controle jaarrekening

De controle van de jaarrekening wordt uitgevoerd door VANDERLAANGROEP AUDIT.  Doordat wij deze (wettelijke) controles als ondernemers benaderen, leveren onze bevindingen waardevolle informatie op. Zo krijgt u als ondernemer inzicht in het functioneren van uw onderneming en wordt duidelijk welke activiteiten binnen uw onderneming winstgevend zijn. Het laat ook zien waar kostenreducties noodzakelijk zijn en welke investeringen gedaan moeten worden. Op deze manier is een gedegen accountantscontrole niet alleen noodzakelijk kwaad, maar een waardevol instrument voor uw onderneming.

Accountantscontrole

Bij een accountantscontrole controleren wij of uw jaarrekening een juist beeld geeft van de financiële positie van uw organisatie en stellen wij vast dat de jaarrekening voldoet aan wet- en regelgeving. Op basis hiervan ontvangt u een “controleverklaring van de onafhankelijke accountant” bij de jaarrekening.

Vanuit een onafhankelijke positie benaderen wij de controle en hebben wij een top down benadering. Door onze onafhankelijke positie kunnen wij onze controle goed uitvoeren en u als ondernemer een spiegel voorhouden. Zo krijgt u een beeld van de beheersingsaspecten die u goed voor elkaar heeft en de aspecten die verbeterd kunnen worden. Op deze manier streven wij hetzelfde doel na: optimalisatie van de bedrijfsprocessen en optimalisatie van de accountantscontrole.
Naast deze controleverklaring verstrekken wij de managementletter. Onderdelen die in dit verslag naar voren komen, zijn onder andere de beoordeling van bedrijfsrisico’s, de evaluatie van de administratieve organisatie en interne beheersing.

Daarnaast wordt de jaarrekening door onze belastingadviseurs beoordeeld op fiscale mogelijkheden, zodat u niet te veel belasting betaalt.

Beoordelen interne organisatie

Vanuit een helikopterview starten wij de controle van de financiële verantwoording van de onderneming. Dat begint met een uitgebreide risicoanalyse van de onderneming en de branche waarin deze werkzaam is. Daarnaast brengen wij de interne beheersingsmaatregelen in kaart. Op basis van deze werkzaamheden voeren wij onze controlewerkzaamheden uit en zakken wij, indien noodzakelijk voor onze controlewerkzaamheden, steeds verder af in de organisatie.

Vanuit de risico analyse en de detailwerkzaamheden komen wij tot een oordeel over de financiële verantwoording en het accountantsoordeel. Daarnaast geven wij u op grond van deze controlewerkzaamheden adviezen ten aanzien van risicobeheersing, administratieve processen en kwaliteit van de (financiële) administratie. Door een goede samenwerking met u, streven wij ernaar dat de gezamenlijke uitkomsten van onze werkzaamheden meer zullen zijn dan de resultaten van de afzonderlijke onderdelen. U optimaliseert uw interne beheersing en bedrijfsprocessen en wij optimaliseren onze accountantscontrole.

Certificering VANDERLAANGROEP AUDIT B.V.

Op 1 oktober 2006 is de Wet toezicht accountantsorganisaties (hierna Wta) in werking getreden. Als gevolg van deze wet moeten accountantsorganisaties die (wettelijke) controles uitvoeren een vergunning hebben. Een ‘wettelijke controle’ is een door de Wta als zodanig aangemerkte controle van een financiële verantwoording ten behoeve van het maatschappelijke verkeer.
De organisatie van VANDERLAANGROEP AUDIT B.V.  is op een dusdanige wijze georganiseerd opdat de wettelijke controleopdrachten overeenkomstig de gestelde vergunningseisen kunnen worden uitgevoerd. Het doel van deze vergunningseisen is dat het publiek kan vertrouwen op door accountants afgegeven accountantsverklaringen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 september 2008 aan VANDERLAANGROEP AUDIT B.V. de vergunning verleend.

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: