Begeleiding bij oprichting bv

Als u een besloten vennootschap gaat oprichten,  zult u een oprichtingsakte moeten laten opstellen door de notaris. Per 1 oktober 2012 is het nieuwe bv-recht in werking gegaan waarbij de wetgever een aantal zaken heeft versoepeld of veranderd.

De drie belangrijkste wijzigingen op een rij:

  1. oprichting bv eenvoudiger
  2. meer inrichtingsvrijheid
  3. crediteurenbescherming anders ingericht

Het staat u vrij hoe hoog het aandelenkapitaal wordt.  Daarnaast heeft u de vrijheid om verschillende soorten aandelen uit te geven. Gewone aandelen (met winst- en stemrecht), maar ook winstrechtloze en stemrechtloze aandelen. Daarnaast heeft u tegenwoordig veel vrijheden met wat u in de statuten van de vennootschap wenst op te nemen. Laat u daarom door een coach van VANDERLAANGROEP informeren: Hij beoordeelt uw situatie en spreekt de taal van de specialist, in dit geval de notaris.

Daarnaast kunnen enkele overeenkomsten worden opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn arbeidsovereenkomst, pensioenovereenkomst, managementovereenkomst. In deze overeenkomsten worden de onderlinge afspraken tussen de aandeelhouders vastgelegd.

VANDERLAANGROEP kan u begeleiden met de inhoud van de oprichtingsakte, het afgeven van een accountantsverklaring en het opstellen van de benodigde overeenkomsten.

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: