Nieuws

In samenwerking met onze branche organisatie SRA bieden wij onderstaand nieuws aan.

RSS SRA Nieuwsbank

 • Houd geldigheid Eurovergunning in de gaten! 20 oktober 2017
  Transportbedrijven die zich in Nederland bezig houden met goederenvervoer over de weg, moeten over een Eurovergunning beschikken. De vergunning is vijf jaar geldig en moet dan worden verlengd.
 • Wat betaalt u aan leges bij zelfbouw? 19 oktober 2017
  Voor een omgevingsvergunning betaalt u legeskosten. Die worden gebaseerd op de kosten van het te bouwen pand. Standaard wordt daarvoor aangesloten bij de aanneemsom, maar wat nu als er sprake is van gehele of gedeeltelijke zelfbouw?
 • Minimumloon iets omhoog per 1 januari 2018 18 oktober 2017
  De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2018 zijn bekend. Deze bedragen worden halfjaarlijks aangepast. Er is een lichte stijging ten opzichte van 1 juli 2017.
 • Alsnog compensatie voor vrouwelijke zelfstandige met kind 18 oktober 2017
  Bent u zelfstandige en tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen, dan heeft u recht op een compensatie van ongeveer € 5.600. Naar schatting komen 20.000 vrouwelijke zelfstandigen in aanmerking voor de compensatieregeling.
 • Extra aftrek voor milieuvriendelijke tractor 17 oktober 2017
  Als u investeert in een milieuvriendelijke tractor, kunt u in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en / of de Vamil. Wat is dat en wat levert het op?
 • Nieuw kabinet verhoogt vrijwilligersvergoeding 17 oktober 2017
  Het nieuwe kabinet wil de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding verhogen van € 1.500 naar € 1.700. Dat staat in het regeerakkoord. Het is de bedoeling dat deze verhoging ingaat per 1 januari 2019.
 • Nieuw kabinet draait schijfverlenging VPB terug 16 oktober 2017
  Het nieuwe kabinet zet in het regeerakkoord alvast een streep door de al definitieve schijfverlenging van de komende jaren in de vennootschapsbelasting. Daarvoor in de plaats komt een tariefsverlaging. Pikant detail is dat deze stapsgewijze verlaging pas in 2019 start, terwijl de schijfverlenging zou ingaan per 2018.
 • Bijna helft geloste containers Rotterdam van containerreus 16 oktober 2017
  Ruim 900 containerschepen van de grootste twee soorten deden in 2016 de Rotterdamse haven aan om containers te lossen. Dat zijn er 2,5 keer zoveel als in 2011.
 • Transitievergoeding bij ontslag per 2018 omhoog 13 oktober 2017
  Het maximale bedrag dat u verschuldigd bent wanneer u een werknemer na twee jaar ontslaat, gaat per 1 januari 2018 omhoog van € 77.000 naar € 79.000. Ook heeft het nieuwe kabinet aangekondigd deze transitievergoeding op verschillende punten te willen veranderen.
 • Wet DBA gaat op de schop! 12 oktober 2017
  Het nieuwe kabinet wil af van de Wet DBA. Deze in 2016 ingevoerde wet ter vervanging van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) zorgt voor teveel onzekerheid en onrust onder zzp'ers en hun opdrachtgevers. In plaats daarvan komt er een nieuwe wet die opdrachtgevers en echte zzp'ers de zekerheid geeft dat geen sprake is van een dienstbetrekking. […]
 • Vof of maatschap fiscaal interessant tussen medici en hun partner? 12 oktober 2017
  Als echtgenoten of partners met elkaar een maatschap of vof aangaan, zijn zij beiden fiscaal ondernemer. Bij medici heeft één van beiden meestal geen recht op ondernemersfaciliteiten omdat een van de twee veelal niet-medische activiteiten verricht.
 • Top 5 belangrijkste wijzigingen regeerakkoord 11 oktober 2017
  De partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben gisteren hun plannen gepresenteerd voor de komende kabinetsperiode.
 • Extra administratie bij verlenging WW-uitkering 10 oktober 2017
  Sinds kort kunnen partijen bij het afsluiten van hun cao kiezen voor een verlenging van de uitkering bij werkloosheid. Deze keuze betekent wel extra administratieve werkzaamheden voor de werkgever.
 • Heeft u de administratie van uw horecazaak op orde? 10 oktober 2017
  Als horecaondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. Aan de hand hiervan moet de fiscus duidelijkheid krijgen over uw financiële verplichtingen. Bij een aantal van u schiet dat er nog wel eens bij in, bijvoorbeeld vanwege drukke werkzaamheden. Bij tekortkomingen in uw administratie kan de inspecteur u echter een informatiebeschikking opleggen.
 • Oprenting oudedagsverplichting dga. Hoe werkt dat? 9 oktober 2017
  Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting, dan moet deze verplichting jaarlijks met een marktrente worden opgerent. Hoe die oprenting nu precies werkt, heeft de Belastingdienst onlangs verduidelijkt.
 • Meld onjuistheden in Handelsregister! 9 oktober 2017
  De Kamer van Koophandel (KvK) roept gebruikers van het Handelsregister op om eventuele onjuistheden in het register door te geven. Ook gaat de KvK met data-analyses op risico-adressen de kwaliteit van het Handelsregister verbeteren.
 • Nieuwe plannen aankomend kabinet: een update 6 oktober 2017
  Op donderdag 5 oktober zijn er opnieuw maatregelen uitgelekt, zoals een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief en een lastenverlichting voor de 'kleine' werkgever.
 • Accepteert de fiscus de taxatie van uw auto niet? 5 oktober 2017
  Als een auto ter bepaling van de verschuldigde BPM getaxeerd moet worden, kan de fiscus eisen dat u deze voor hertaxatie aanbiedt. Kunt u deze hertaxatie weigeren als u bijvoorbeeld van mening bent dat de waarde die u heeft vastgesteld de juiste is?
 • Ook vooringevulde aangifte blijft eigen verantwoordelijkheid 5 oktober 2017
  De fiscus maakt het ons makkelijk aangifte te doen door het digitale aangiftebiljet al gedeeltelijk in te vullen met bij hen bekende gegevens. U bent en blijft echter zelf verantwoordelijk voor de juistheid ervan.
 • Rit naar voetbalstadion zakelijk? 5 oktober 2017
  Heeft u als ondernemer een of meerdere business seats in een voetbalstadion? En neemt u daar (potentiële) klanten mee naar toe met uw auto van de zaak? Dan mag u deze kilometers als zakelijk registreren in uw rittenadministratie.

Deel deze pagina

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: