Neem nu actie; verandering eigenrisicodrager WGA vanaf 2017

Neem nu actie; verandering eigenrisicodrager WGA vanaf 2017

Publicatiedatum 13 september 2016

Tot en met 31 december 2016 was u alleen eigen risicodrager voor het vaste personeel. Vanaf 1 januari 2017 bent u dit ook voor flexwerkers (o.a. werknemers met tijdelijke arbeidsovereenkomsten). Welke gevolgen hebben deze veranderingen voor u?

  1. Bent u eigenriscodrager en wilt u dat blijven, dan moet u voor 31 december 2017 de modelgarantieverklaring opnieuw inleveren.
  2. Bent u eigenriscodrager en u wilt hiermee stoppen, dan moet u zorgen dat voor 1 oktober 2016 het formulier bij de Belastingdienst binnen is.
  3. Wilt u eigenrisicodrager worden, dan moet u zorgen dat voor 1 oktober 2016 het formulier bij de Belastingdienst binnen is.
  4. Bent u geen eigenrisicodrager en dat wilt ook niet worden, dan hoeft u geen verdere actie te ondernemen.

Wat is eigen risico dragen?
Werknemers die langer dan 2 jaar arbeidsongeschiktheid zijn, komen in aanmerking voor een uitkering volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA bestaat uit 2 onderdelen: Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA) en Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).
Voor de WGA kunt u eigenrisicodrager worden (voor de IVA niet). Met eigenrisicodragerschap draagt u het (financiële) risico voor de gedeeltelijke of volledige, maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid (personen die nog slechts 20% of minder van hun oude loon kunnen verdienen) van uw (ex-)werknemers.
UWV voert de WGA uit, waarbij de (kosten van) re-integratie voor uw rekening komt, evenals de betaling van de WGA-uitkering. Dit geldt zowel voor zieke werknemers, maar ook voor ex-werknemers die een WGA-uitkering kregen toen ze bij u in dienst waren.

Kiezen voor eigen risico dragen?
Is de kans dat u een beroep moet doen op de WGA laag, dan kan het voordeliger zijn om eigen risicodrager te worden. U betaalt dan minder arbeidsongeschiktheidspremie aan de Belastingdienst, maar daartegenover staat dat u ook verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft naar uw (ex-)werknemer(s), zoals: de betaling van de WGA-uitkering en de re-integratie, de begeleiding bij de re-integratie (bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van zijn sollicitatie-inspanningen) en het erop toezien dat de (ex-)werknemer zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk blijft voor werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij uw bedrijf werken. En ook als u stopt met het eigenrisicodragerschap blijft u verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Dit geldt ook voor werknemers die ziek waren op het moment dat u nog eigenrisicodrager was, maar pas een WGA-uitkering kregen nadat uw eigenrisicodragerschap is gestopt.
Wanneer een werknemer na uw overstap naar het eigen risicodragerschap recht krijgt op een WGA-uitkering, dan betaalt u deze uitkering de eerste 10 jaar zelf. Daarna neemt UWV de betaalverplichting van u over.
De doorbetaling na de overstap naar UWV wordt uitloop risico genoemd. Het uitloop risico kan zijn mee verzekerd in de huidige verzekering bij de particuliere verzekeringsmaatschappij.

De verschillen tussen wel of geen eigenrisicodragerschap in een schema:

Vragen eigenrisicodrager

Wat verandert per 1 januari 2017?

  • Tot en met 2016 was u alleen eigen risicodrager voor het vaste personeel; vanaf 2017 geldt dit ook voor de flexwerkers. Kiest u in 2017 voor het eigenrisicodragerschap, dan bent u dit dus voor zowel de vaste als de flexibele (ex-)werknemers!
  • Geen inlooprisico meer voor werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA worden: bent u minimaal 3 jaar verzekerd bij UWV, dan kunt u overstappen naar het WGA eigenrisicodragerschap waarbij u de WGA schadelast achterlaat bij UWV. Dit betreft zowel de kosten van de bestaande uitkeringen als die van de werknemers die op het moment van de overstap ziek zijn, en na 2 jaar een uitkering krijgen. Verder is UWV verantwoordelijk voor de re-integratie.
  • Werkgevers die terugkeren naar UWV betalen een premie gebaseerd op hun historische WGA-lasten. Dit zijn de WGA uitkeringen die zijn ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap, en de WGA uitkeringen uit de periode waarin de werkgever publiek verzekerd was.
  • Werkgevers dragen vanaf 1 januari 2017 het eigen risico voor de totale WGA-lasten (vast en flex samen). Werkgevers die eigenrisicodrager willen blijven na 1 januari 2017 moeten opnieuw een garantieverklaring indienen bij de Belastingdienst! Gebruik hiervoor de modelgarantieverklaring bij de aanvraag eigenrisicodragerschap voor de WGA. Deze verklaring moet uiterlijk 31 december 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn.
  • Het wel of niet eigenrisicodrager zijn voor de WGA bent u minimaal voor 3 jaar.
  • Wanneer u het risico heeft herverzekerd bij een particuliere verzekeringsmaatschappij, vraag dan bij uw contactpersoon na of ook de flexwerkers onder de huidige polis vallen en wat dit betekent voor de door u te betalen verzekeringspremie in 2017.

In de “Checklist eigen risico dragen” van het UWV vindt u een aantal antwoorden op vragen rondom het eigenrisicodragerschap. Hiermee kunt u (mede) een beslissing kunt nemen om eigen risicodrager te blijven, te worden of juist terug te keren naar het UWV.

Heeft u nog vragen?

Stel deze gerust aan onze beloningsadviseur
Marjolijn Veldstra-Hoogland RPP

T 075 6874959 | M 06 47116179
E m.veldstra@vanderlaangroep.nl

Deel dit bericht via