BTW oninbare facturen makkelijker terug te vragen

BTW oninbare facturen makkelijker terug te vragen

Publicatiedatum 31 januari 2017

Loopt u btw mis omdat uw klant de rekening niet heeft betaald? Dan kunt u vanaf 1 januari 2017 de btw op deze oninbare vordering gemakkelijker terugvragen via uw reguliere btw-aangifte.

Ook zijn de regels gewijzigd voor een niet-betalende afnemer: mogelijk dient in de 1e btw-aangifte van 2017 al rekening gehouden te worden met de wetswijzigingen en is de niet-betaalde btw verschuldigd aan de Belastingdienst.

1.    ONINBARE VORDERINGEN
Zoals u misschien wel weet, was het voor 2017 redelijk complex om de btw op oninbare vorderingen terug te vragen: u moest aannemelijk maken bij de Belastingdienst dat een afnemer niet betaald heeft en ook niet meer zou betalen. Dit was bijvoorbeeld het geval in de situatie van een faillissement of het geval waarin een schuldenaar of een incassobureau een schriftelijke verklaring gaf dat de vordering blijvend oninbaar zal zijn. U moest vervolgens een apart teruggaafverzoek indienen bij de Belastingdienst. Complex en omslachtig!

1.1    Eén jaar na opeisbaar worden
Vanaf 1 januari 2017 kan sneller en gemakkelijker de btw over een factuur teruggevraagd worden. Namelijk één jaar nadat het bedrag van de factuur opeisbaar is geworden, maar nog niet is betaald. Een apart verzoek is ook niet meer nodig. De teruggaaf kan eenvoudig in de reguliere btw -aangifte worden verwerkt.

Als al op een eerder moment buiten twijfel is dat geen betaling zal worden gedaan, ontstaat overigens al op dat eerdere moment recht op teruggaaf. U hoeft dan niet de één jaarstermijn af te wachten, maar u kunt, net als voor 2017, de btw met een apart verzoek terugvragen.

1.2    Wat is de datum van opeisbaarheid?
De uiterste datum waarop de vordering moet zijn betaald volgens de leveringsovereenkomst, wordt verondersteld de datum van opeisbaarheid te zijn.  Ontbreekt een dergelijke bepaling, dan is de datum van opeisbaarheid 30 dagen na ontvangst van de factuur (de wettelijke betalingstermijn).

1.3    LET OP: vorderingen opeisbaar geworden voor 2017?
Als een openstaande vordering opeisbaar is geworden in 2016 of eerder, dan begint de één jaarstermijn te lopen vanaf 1 januari 2017.

Concreet betekent dit dat u de btw over deze vordering kunt terugvragen in de 1e btw aangifte over 2018, tenzij u al eerder aannemelijk kunt maken dat de vordering oninbaar is. Zie hiervoor.

1.4    Betaalt uw relatie alsnog?
Heeft u de btw teruggevraagd en ontvangt u later (een deel van)

de factuur alsnog, dan moet de btw over het ontvangen bedrag weer worden afgedragen aan de Belastingdienst. Dit kan door verwerking in de reguliere btw-aangifte.

2.    BTW VERSCHULDIGD AAN BELASTINGDIENST DOOR NIET BETALENDE AFNEMER
Heeft u zelf een factuur niet betaald, dan vervalt het recht op btw aftrek zodra de vordering als oninbaar wordt aangemerkt. Vanaf 2017 geldt dat de afgetrokken btw over een niet betaalde factuur in ieder geval verschuldigd wordt één jaar na het opeisbaar worden van de vergoeding. De terugbetaling van btw gaat middels de reguliere btw-aangifte.

2.1    LET OP: vorderingen opeisbaar geworden in 2015 (of eerder) en nog niet betaald in 2016?
Heeft u nota’s nog niet betaald en zijn die opeisbaar geworden in 2015 of eerder, dan geldt dat de btw verschuldigd wordt op 1 januari 2017. De verschuldigde btw moet u dus in de eerste aangifte van 2017 verwerken!

2.2    Wordt factuur alsnog betaald?
Als u de factuur alsnog betaalt, dan mag de btw weer in aftrek gebracht worden. Dit kan verwerkt worden in de reguliere btw -aangifte.

3.    ALS U VORDERING OVERDRAAGT AAN EEN ANDERE ONDERNEMER
Als u een vordering overdraagt aan een ander, bijvoorbeeld aan een factormaatschappij, dan treedt die factormaatschappij in de plaats van u. De factormaatschappij kan voor die vordering dan gebruik maken van de nieuwe teruggaafregeling.

4.    TENSLOTTE
Wij adviseren u om de datum van opeisbaarheid van een openstaande nota (debiteur of crediteur) goed bij te houden. U kunt dan bij het indienen van een btw-aangifte op het juiste moment de btw terugvragen of terugbetalen. Vergeet u hiermee niet al rekening te houden bij de eerste btw-aangifte over 2017?

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw adviseur.

Heeft u nog vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Deel dit bericht via