Waardebepaling onderneming

De waarde van een onderneming is afhankelijk van het vermogen om in de toekomst opbrengsten te realiseren. Het inschatten van deze opbrengsten is afhankelijk van de gehanteerde (subjectieve) aannames. Een waarde van een onderneming kan nooit objectief worden vastgesteld. Er zijn meerder methoden voor de waardebepaling van een onderneming:

De intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde van een onderneming is de som van de bezittingen (na herwaardering) minus de schulden van de onderneming. Deze methode houdt geen rekening met de winstcapaciteit van de onderneming.

Rentabiliteitswaarde

De rentabiliteitswaarde van een onderneming is de genormaliseerde winst gedeeld door een bepaalde disconteringsvoet. De hoogte van deze disconteringsvoet is onder meer afhankelijk van de aan de onderneming verbonden risico`s. Deze methode is bruikbaar bij de waardering van een onderneming met een stabiele ontwikkeling van de opbrengsten en kosten. Ook moet de onderneming over een redelijk gelijkmatig investeringspatroon beschikken.

Discounted Cash Flow methode (DCF methode)

De DCF methode is gebaseerd op de toekomstige geldstromen (cashflows) van de onderneming. Een bepaalde disconteringsvoet maakt deze geldstromen contant. Het is de theoretisch meest zuivere methode voor de bepaling van de waarde van de onderneming. Een nadeel van deze methode is dat geringe aanpassingen in de (subjectief bepaalde) toekomstige geldstromen en de disconteringsvoet de waarde zeer sterk kunnen beïnvloeden.

Onze adviseurs hebben regelmatig te maken met waarderingsvraagstukken in het kader van bedrijfsoverdracht en kunnen u dan ook vakkundig begeleiden in dit traject.

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: