Fusie begeleiding

Een fusie is de samenvoeging van twee of meer ondernemingen. Er zijn drie vormen van fusies:

  1. Bedrijfsfusie
  2. Aandelenfusie
  3. Juridische fusie

Bedrijfsfusie

Bij een bedrijfsfusie is er sprake van duurzaam samengaan van ondernemingen. Hier worden de bedrijfsmiddelen van de verdwijnende onderneming door een activa/passiva-transactie overgenomen door de ontvangende onderneming. De activa en passiva worden afzonderlijk overgedragen. Indien een opgerichte dochtervennootschap door een activa/passiva-transactie de bedrijfsmiddelen van de moedervennootschap overneemt, is er sprake van een bedrijfsfusie.

Aandelenfusie

Bij een aandelenfusie vindt er een verschuiving plaats in het aandelenbezit. Door uitgifte en overdracht van aandelen worden ondernemingen samengevoegd.

Juridische fusie

Er bestaat ook een in de wet geregelde vorm van fusie; de juridische fusie. Bij een juridische fusie wordt het vermogen van twee of meer rechtspersonen samengevoegd tot één vermogen. Er is sprake van één of meer verdwijnende rechtspersonen en één verkrijgende rechtspersoon. Belangrijk is dat de rechten en verplichtingen van de verdwijnende rechtspersoon blijven bestaan en van rechtswege geheel overgaan op de verkrijgende rechtspersoon.

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: