Bedrijfswaarderingen

De Register Valuator ondersteunt bij diverse vraagstukken, waaronder Management Buy Out (MBO) en Management Buy In (MBI), overdrachten van ondernemingen in de familiesfeer, objectieve waardebepaling van de onderneming en het opstellen van waarderingsrapporten.

Certificering VANDERLAANGROEP VALUE

De Register Valuator binnen de VANDERLAANGROEP VALUE  is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Deze beroepsorganisatie ondersteunt de Register Valuator, daar waar nodig met kennis, expertise en opleidingen om complexe waarderingsvraagstukken uit te kunnen voeren.

Het NIRV bestaat sinds 2003 en is inmiddels uitgegroeid tot dé beroepsvereniging voor waardebepaling binnen Nederland. Het NIRV heeft als doel de permanente educatie voor de Register Valuators te verzorgen. Ook zorgt de beroepsvereniging voor het vergroten van de bekendheid van de expertise op het gebied van waardebepaling. Daarnaast heeft het NIRV het doel om de kwaliteitsnormen van de Register Valuators verder te ontwikkelen en te waarborgen en de belangen van haar leden te behartigen.

Het lidmaatschap van het NIRV biedt opdrachtgevers van VANDERLAANGROEP Value een kwaliteitswaarborg. Niet alleen ten aanzien van de vakkennis maar ook waar het gaat om maatschappelijke en vaktechnische normen. In dit kader gelden er voor de Register Valuator gedrags- en beroepsregels die de gehanteerde kwaliteitsnormen ondersteunen. Het NIRV werkt nauw samen met de onafhankelijke Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Onderneming (SWBO). Deze Stichting beheert het Register van Valuators en ziet toe op de kwaliteit van de opleidingen voor business valuation.

Lidmaatschappen

VANDERLAANGROEP VALUE is lid van Brookz en Dutch Corporate Finance Association.

Brookz is met ruim 10.000 ondernemers, investeerders en adviseurs het grootste overname en financieringsplatform van Nederland. Brookz is 100% onhafhankelijk en brengt sinds 2007 ondernemers, investeerders, financiers en adviseurs direct met elkaar in contact.

De Dutch Corporate Finance Association (DCFA) is een landelijke vereniging voor financiële professionals. De DCFA is met circa 200 individuele leden de grootste vereniging op haar gebied en stelt zich ten doel kennis te delen en een netwerk te creëren voor managers en ondernemers uit de zakelijke financiële sector, met corporate finance en fusies & overnames als specialisme.

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: