Vraag voor 15 september a.s. subsidie praktijkleren aan

Vraag voor 15 september a.s. subsidie praktijkleren aan

Publicatiedatum 5 september 2017

Heeft u schooljaar 2016/ 2017 een leerling in dienst (gehad)? Vraag dan vóór 15 september a.s. de subsidie praktijkleren aan!

Vanaf 2 juni 2017 tot en met 15 september 2017 kan voor studiejaar 2016/2017 de subsidie praktijkleren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) worden aangevraagd. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en instellingen, die aan leerlingen, deelnemers of studenten een leerplek bieden. Als tegemoetkoming in de (loon)kosten van de begeleiding van deze groepen, stelt de RvO een subsidie bedrag beschikbaar tot maximaal € 2.700 per persoon, per volledig schooljaar.

Voor leerlingen, deelnemers of studenten die gedurende het schooljaar in dienst komen of het bedrijf verlaten, geldt de subsidie naar rato.

Biedt u begeleiding aan leerlingen, studenten of deelnemers uit één van de volgende sectoren, dan kan mogelijk een subsidieaanvraag worden ingediend:

  • Leerlingen uit het leer-werktraject van de basis beroepsgerichte leerweg van het Vmbo (alleen specifiek gerichte trajecten voor het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding).
  • Deelnemers aan een opleiding volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het Mbo.
  • Studenten die een duale of deeltijd (geen voltijd) Hbo-opleiding volgen binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving (alleen opleidingen waarbij een praktijkdeel verplicht onderdeel van de opleiding is).
  • Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO.
  • Technologische ontwerpers in opleiding (toio) die bij het 2de deel van hun reguliere opleiding ontwerpopdrachten bij privaatrechtelijke rechtspersonen uitvoeren.
    Deelnemers aan universitaire voltijdopleidingen vallen niet onder de subsidieregeling.

Mbo- en Hbo-opleidingen komen alleen in aanmerking voor subsidie wanneer zij zich richten op een volledig diploma. Mbo-opleidingen dienen bovendien te zijn opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) en Hbo-opleidingen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Verder gelden de voorwaarden dat u geregistreerd bent als erkend leerbedrijf en dat u op verzoek een administratie moet kunnen overleggen, waaruit de aanwezigheid en de begeleiding van de leerling, deelnemer of student blijkt.

Uw administratie bevat een (praktijkleer)overeenkomst, een aanwezigheidsadministratie (bijvoorbeeld een uitdraai van de tijdregistratie of de werkroosters, verlof- en verzuimadministratie in combinatie met de arbeidsovereenkomst) en een begeleidingsadministratie (voortgang van de beroepsvorming aan de hand van bijvoorbeeld kopieën van het BPV-werkboek, gespreks- en voortgangsverslagen).

Onze beloningsadviseurs helpen u graag met het aanvragen van de subsidie praktijkleren!

Heeft u nog vragen?

Stel deze gerust aan onze beloningsadviseur
Marjolijn Veldstra-Hoogland RPP

T 075 6874959 | M 06 47116179
E m.veldstra@vanderlaangroep.nl

Deel dit bericht via